Amazonlar-Tarihin Ünlü Kadın Savaşçıları

Yunan mitolojisinde geçen hikayelerde de sıkça söz edilen Amazon kadınlarının Milattan Önce 1200’lü yıllarda yaşadığı düşünülüyor. Amazon kelimesi çeşitli açıklamalar da aykırılık olarak anılır.Memesiz anlamına geldiği en fazla kabul edilen görüştür.Klasik Yunancada etimolojik olarak mazos memesiz anlamındadır. Bizanslı Methodios onların, insanların beslenmesine uygun olarak beslenmedikleri vurgusunu yaparken beslenme konusundaki aykırılıklarını öne çıkarır. Onlar ekmek (maza) yemeyip kertenkele ya da yılan yerler. Onlar anandros (erkeksiz yaşayan), stryganor (erkek avcısı), androdamas (erkeğin sahibi), kreobotos (erkeksiz yaşayan), kreobotos (et yiyen), deineira (erkek katili) […]

Efeler ve Zeybekler

Öncelikle bilmeyen okurlarımız için bir tanımlama yapıp konuya öyle giriş yapacağız. Efe kimdir ? Zeybek kimdir ? Kızan kimdir ? Efe, Zeybek gruplarının başıdır. Zeybekler arasında kahramanlık yapmış cesur ve mert kişiler arasından Efe seçilir. Zeybekler, Efelik müessesesinin temel elemanlarıdır.Özbekçede “Silahlı Kişi” anlamına geldiği bilinmekte olan Zeybekler, Efelerin yanında birer kol beyi gibidir. Zeybek emrine verilen gençleri ,yönetir,eğitir. Zeybeklerden eğitim gören, silahlı onur adamlardan oluşan genç kişilere, kızan denir. Kızanlıktan yetişmiş, üstün özellikleriyle dikkati çekmiş, nişancı, zeki ve çok cesur […]

Osmanlı’nın Bilim ve Sanat Adamı Matrakçı Nasuh

Muhteşem Yüzyıl dizisi ile bir çoklarımızın tanıdığı Nasuh döneminin en yetenekli ve işinin en usta ismi idi. Tarih, Matematik, Coğrafya ve mühendislik konularında engin bir bilgiye sahip olan Nasuh Efendi. Sanat ve spor dalında da becerili ve kabiliyetli bir insandı. Bizce çağının çok ötesinde dünya görüşü olan bu şahsiyeti gelen kısa da olsa tanımaya çalışalım. ADI VE DOĞUM YERİ HAKKINDA Nasuh bin Karagöz bin Abdullah el-Bosnavî veya kısaca Matrakçı Nasuh, Boşnak asıllı Osmanlı minyatürcü, hattat, tarihçi, matematikçi ve matrakçı. Ölüm […]

Aliya İzzetbegoviç

Aliya İzzetbegoviç, Boşnak devlet adamı ve bağımsız Bosna-Hersek’in ilk cumhurbaşkanı. Alija İzzetbegoviç, 1925 yılında bugün ki Bosna-Hersek’in kuzey batısında bulunan Bosanski Šamac adı verilen kasabada doğdu. Saraybosna’da bir Alman lisesinde eğitim gördü. Bilime önem veren çalışkan ve disiplinli bir öğrenci idi. Üstün kabiliyetleri ve İslami konulara olan ilgisi ile ön plana çıktı. 16 yaşlarında iken kendisiyle aynı düşüncede olan arkadaşları ile birlikte Mladi Muslimani (Müslüman Gençler Kulübü) adını verdikleri bir kulüp kurdu. Bu kulübün amacı dini konuları tartışmaktı. Aliya oldukça üretken […]

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Muhammed Celâleddîn-i Rumi, veya kısaca bilinen adıyla Mevlânâ, 13. yüzyılda yaşamış Fars Sünni Müslüman şair, fâkih, âlim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıf.  Hak dostlarından biri olan Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Mevlevi’ye tarikatının kurucusudur. Hazret-i Mevlânâ, kendi hayatını hülâsa ederken, zâhirî ilimlerin zirvesindeki hâlini “hamdım”; mârifetullâh tecellîlerine nâil olup kâinattaki sırlar kendisine ayân olmaya başladığındaki hâlini “piştim”; zâtî muhabbette fânî oluş hâlini ise “yandım” diye ifâde etmiştir. 6 Rebiyülevvel 604’te (30 Eylül 1207) Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya geldi  Mevlânâ, Meŝnevî’nin girişinde adını Muhammed b. Muhammed b. […]

Sultan Alpaslan ve Malazgirt

Tarih Sahnesinde Selçuklu Devleti Selçuklular doğuda Sibiryadan batıda Marmara ve Ege kıyılarına, kuzeyde Kafkaslar’dan güneyde Mısıra uzana sınırları ile Müslüman Türkler tarafından kurulmuş iki büyük devletten biridir. Oğuzların Üç ok kolunun kıyık boyuna mensupturlar.Selçuklu ailesinin atası olarak bilinen Temiryalığ(Demir yaylı) lakaplı Dukak Oğuz Devletind önemli siyasi ve askeri bir yere shipti, ölümünden sonra oğlu Selçuk üstün vasıfları ile dikkat çekmiştir. Bir güb Oğuz devletinin hükümdarı Yabgu’ya karşı saygısızlık yapmasıyla  Yabgu tarafından tehdit olrak görülmeye başlanmıştır. Öldürülmekten korkarak kabilesi ve yakın […]

Fatih Sultan Mehmed ve Fetih

Şarkın ve Garbın Efendisi Fatih Sultan Mehmed İlber ORTAYLI Fatih Sultan Mehmed yaptıkları ve askeri deha açısından İmparatorluğun en önemli hükümdarlarının başında geliyor. ” لَتُـفْتَحَنَّ  الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَـلَنِعْمَ  الْأَمِيرُ  أَمِيرُهَا،  وَ لَنِعْمَ الْجَيْشُ  ذَلِكَ  الْجَيْشُ” “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”  (Ahmed ibn Hanbel, Müsned, II, 176: el-Azizî,II,80) Sultan II. Murad. ve Hüma Hatun’un oğludur. 29 Mart’ı 30 Mart’a bağlayan gece 1432’de  Edirne’de doğar.10 yaşlarına kadar Edirne de hem batı kültürü hemde doğu […]