II.Osman ve Şehit Edilişi

سلطان عثمان ١ ٦ . ٤   ١ ٦ ٦ ٦ II. Osman ya da Genç Osman, divan edebiyatındaki mahlasıyla Farisî, tahttan indirildikten sonraki adıyla Osman Çelebi; 16. Osmanlı padişahı ve 95. İslam halifesidir. Babası I. Ahmed, annesi Mahfiruz Hatice Sultan‘dır. 3 Kasım 1604 yılında İstanbul da doğdu. 20 Mayıs 1622 yılında İstanbul da şehit edildi. Sultan II. Osman için fevkalade iyi bir binici, silah ve harp aletlerini kullanmakta pek mahirdi Gençliğinin en parlak günlerinde tahta çıkıp, tecrübeli, akıllı ve sadık bir yardımcıya malik olmayışı, […]

2.Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı, 20. yüzyılda dünya çapında yapılan iki savaştan ikincisi olup birçok milletin yer aldığı, 1939’dan 1945’e kadar süren küresel bir askerî çatışmadır. Bu savaşa dönemin tüm büyük abileri katılmıştır. Herkes birbirine racon kesip en büyük olmaya çalışmış ama olan yine sivillere, çocuklara olmuş savaşın olduğu dönemde 40 milyondan fazla insan öldüğü bilinmektedir. Şimdi savaşa katılan ülkelere bakalım; Müttefik Devletler Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği, ABD, Çin Cumhuriyeti ve Fransa Mihver Devletler Almanya, İtalya, Japonya Savaşa katılan bu ülkeler; ekonomik, […]

1. Dünya Savaşı

I.Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914’te başlayan ve 11 Kasım 1918’de sona eren Avrupa merkezli küresel savaş. II. Dünya Savaşı’na dek Dünya Savaşı veya Büyük Savaş olarak adlandırılmıştır.  Aslında bu savaş sanayi devriminden sonra Avrupa’daki ülkelerin çıldırmışçasına ham madde arayışına girmeleri ve ürettikleri ürünleri de satmak üzere pazar arama istekleri yüzünden ortaya çıkan sömürge ve sömürgecilik yarışından oluşan Dünya pastasından herkesin pay almak istemesi için ortaya çıkan bir insanlık dramıdır. Genel sebepleri arasında; Fransız İhtilali Sömürge ve Pazar arayışları Silah üretilmesi […]

Aliya İzzetbegoviç

Aliya İzzetbegoviç, Boşnak devlet adamı ve bağımsız Bosna-Hersek’in ilk cumhurbaşkanı. Alija İzzetbegoviç, 1925 yılında bugün ki Bosna-Hersek’in kuzey batısında bulunan Bosanski Šamac adı verilen kasabada doğdu. Saraybosna’da bir Alman lisesinde eğitim gördü. Bilime önem veren çalışkan ve disiplinli bir öğrenci idi. Üstün kabiliyetleri ve İslami konulara olan ilgisi ile ön plana çıktı. 16 yaşlarında iken kendisiyle aynı düşüncede olan arkadaşları ile birlikte Mladi Muslimani (Müslüman Gençler Kulübü) adını verdikleri bir kulüp kurdu. Bu kulübün amacı dini konuları tartışmaktı. Aliya oldukça üretken […]

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Muhammed Celâleddîn-i Rumi, veya kısaca bilinen adıyla Mevlânâ, 13. yüzyılda yaşamış Fars Sünni Müslüman şair, fâkih, âlim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıf.  Hak dostlarından biri olan Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Mevlevi’ye tarikatının kurucusudur. Hazret-i Mevlânâ, kendi hayatını hülâsa ederken, zâhirî ilimlerin zirvesindeki hâlini “hamdım”; mârifetullâh tecellîlerine nâil olup kâinattaki sırlar kendisine ayân olmaya başladığındaki hâlini “piştim”; zâtî muhabbette fânî oluş hâlini ise “yandım” diye ifâde etmiştir. 6 Rebiyülevvel 604’te (30 Eylül 1207) Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya geldi  Mevlânâ, Meŝnevî’nin girişinde adını Muhammed b. Muhammed b. […]

Sultan Alpaslan ve Malazgirt

Tarih Sahnesinde Selçuklu Devleti Selçuklular doğuda Sibiryadan batıda Marmara ve Ege kıyılarına, kuzeyde Kafkaslar’dan güneyde Mısıra uzana sınırları ile Müslüman Türkler tarafından kurulmuş iki büyük devletten biridir. Oğuzların Üç ok kolunun kıyık boyuna mensupturlar.Selçuklu ailesinin atası olarak bilinen Temiryalığ(Demir yaylı) lakaplı Dukak Oğuz Devletind önemli siyasi ve askeri bir yere shipti, ölümünden sonra oğlu Selçuk üstün vasıfları ile dikkat çekmiştir. Bir güb Oğuz devletinin hükümdarı Yabgu’ya karşı saygısızlık yapmasıyla  Yabgu tarafından tehdit olrak görülmeye başlanmıştır. Öldürülmekten korkarak kabilesi ve yakın […]

Fatih Sultan Mehmed ve Fetih

Şarkın ve Garbın Efendisi Fatih Sultan Mehmed İlber ORTAYLI Fatih Sultan Mehmed yaptıkları ve askeri deha açısından İmparatorluğun en önemli hükümdarlarının başında geliyor. ” لَتُـفْتَحَنَّ  الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَـلَنِعْمَ  الْأَمِيرُ  أَمِيرُهَا،  وَ لَنِعْمَ الْجَيْشُ  ذَلِكَ  الْجَيْشُ” “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”  (Ahmed ibn Hanbel, Müsned, II, 176: el-Azizî,II,80) Sultan II. Murad. ve Hüma Hatun’un oğludur. 29 Mart’ı 30 Mart’a bağlayan gece 1432’de  Edirne’de doğar.10 yaşlarına kadar Edirne de hem batı kültürü hemde doğu […]