Amazonlar-Tarihin Ünlü Kadın Savaşçıları

Yunan mitolojisinde geçen hikayelerde de sıkça söz edilen Amazon kadınlarının Milattan Önce 1200’lü yıllarda yaşadığı düşünülüyor. Amazon kelimesi çeşitli açıklamalar da aykırılık olarak anılır.Memesiz anlamına geldiği en fazla kabul edilen görüştür.Klasik Yunancada etimolojik olarak mazos memesiz anlamındadır. Bizanslı Methodios onların, insanların beslenmesine uygun olarak beslenmedikleri vurgusunu yaparken beslenme konusundaki aykırılıklarını öne çıkarır. Onlar ekmek (maza) yemeyip kertenkele ya da yılan yerler. Onlar anandros (erkeksiz yaşayan), stryganor (erkek avcısı), androdamas (erkeğin sahibi), kreobotos (erkeksiz yaşayan), kreobotos (et yiyen), deineira (erkek katili) […]

Efeler ve Zeybekler

Öncelikle bilmeyen okurlarımız için bir tanımlama yapıp konuya öyle giriş yapacağız. Efe kimdir ? Zeybek kimdir ? Kızan kimdir ? Efe, Zeybek gruplarının başıdır. Zeybekler arasında kahramanlık yapmış cesur ve mert kişiler arasından Efe seçilir. Zeybekler, Efelik müessesesinin temel elemanlarıdır.Özbekçede “Silahlı Kişi” anlamına geldiği bilinmekte olan Zeybekler, Efelerin yanında birer kol beyi gibidir. Zeybek emrine verilen gençleri ,yönetir,eğitir. Zeybeklerden eğitim gören, silahlı onur adamlardan oluşan genç kişilere, kızan denir. Kızanlıktan yetişmiş, üstün özellikleriyle dikkati çekmiş, nişancı, zeki ve çok cesur […]

II.Osman ve Şehit Edilişi

سلطان عثمان ١ ٦ . ٤   ١ ٦ ٦ ٦ II. Osman ya da Genç Osman, divan edebiyatındaki mahlasıyla Farisî, tahttan indirildikten sonraki adıyla Osman Çelebi; 16. Osmanlı padişahı ve 95. İslam halifesidir. Babası I. Ahmed, annesi Mahfiruz Hatice Sultan‘dır. 3 Kasım 1604 yılında İstanbul da doğdu. 20 Mayıs 1622 yılında İstanbul da şehit edildi. Sultan II. Osman için fevkalade iyi bir binici, silah ve harp aletlerini kullanmakta pek mahirdi Gençliğinin en parlak günlerinde tahta çıkıp, tecrübeli, akıllı ve sadık bir yardımcıya malik olmayışı, […]

2.Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı, 20. yüzyılda dünya çapında yapılan iki savaştan ikincisi olup birçok milletin yer aldığı, 1939’dan 1945’e kadar süren küresel bir askerî çatışmadır. Bu savaşa dönemin tüm büyük abileri katılmıştır. Herkes birbirine racon kesip en büyük olmaya çalışmış ama olan yine sivillere, çocuklara olmuş savaşın olduğu dönemde 40 milyondan fazla insan öldüğü bilinmektedir. Şimdi savaşa katılan ülkelere bakalım; Müttefik Devletler Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği, ABD, Çin Cumhuriyeti ve Fransa Mihver Devletler Almanya, İtalya, Japonya Savaşa katılan bu ülkeler; ekonomik, […]

1. Dünya Savaşı

I.Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914’te başlayan ve 11 Kasım 1918’de sona eren Avrupa merkezli küresel savaş. II. Dünya Savaşı’na dek Dünya Savaşı veya Büyük Savaş olarak adlandırılmıştır.  Aslında bu savaş sanayi devriminden sonra Avrupa’daki ülkelerin çıldırmışçasına ham madde arayışına girmeleri ve ürettikleri ürünleri de satmak üzere pazar arama istekleri yüzünden ortaya çıkan sömürge ve sömürgecilik yarışından oluşan Dünya pastasından herkesin pay almak istemesi için ortaya çıkan bir insanlık dramıdır. Genel sebepleri arasında; Fransız İhtilali Sömürge ve Pazar arayışları Silah üretilmesi […]